Mogućnost saradnje

Veoma smo otvoreni za različite vidove saradnje. Izvozimo proizvode pod našim brendom, a radimo i private label.

  • U mogućnosti smo da se u potpunosti usaglasimo sa važećom regulativom izvoznog tržišta, ukoliko odstupa od EU regulative koju već primenjujemo. Možemo da prilagodimo naše proizvode potrebama, zahtevima i navikama tržišta kada je u pitanju kombinacija žitarica, voća i povrća koje koristimo.

Za određena tržišta smo napravili paletu instant cerealija za bebe na bazi kozijeg mleka.

  • Tržišta sa kojima smo sarađivali i sa kojima sarađujemo su:
    Rusija, SAD, Novi Zeland, Ukrajina, Gana, Avganistan, Irak, Vijetnam, Moldavija, Etiopija, Libija, Alžir, Švedska, Turska, Iran
    Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska i Slovenija