Griz

SERTIFIKAT
O ORGANSKOJ PROIZVODNJI

CERTIFICATE OF
ORGANIC PRODUCTION

NAŠA MISIJA

FLORY d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na podmirenju potreba savremene porodice za zdravom dečijom hranom, kao i proizvodima namenjenim odraslim i starim licima na globalnom tržištu. Izrada proizvoda je zasnovana na najsavremenijim tehnološkim procesima. Time obezbeđujemo kvalitet proizvoda usklađen sa zahtevima standarda i propisa.

VIZIJA

Naša vizija je da :

 • Budemo regionalni lider u proizvodnji dečije, zdrave i organske hrane namenjene savremenoj porodici;
 • Razvijamo proizvode koji će stvoriti dodatne vrednosti korisnicima, vlasnicima i društvu;
 • Pratimo i usklađujemo naš tehnološki proces sa najnovijim tehnološkim dostignućima u cilju ispunjenja zahteva kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane i očuvanja životne sredine;
 • Razvijamo nove proizvode namenjene domaćem i inostranom tržištu;
 • Obezbedimo stabilan plasman organske hrane na domaćem i inostranom tržištu;
 • Preko novih kupaca stalno širimo plasman naše robe na različita tržišta;
 • Sistematskom edukacijom kadrova obezbedimo kompetentnost i stručnost u cilju unapređenja kvaliteta, bezbednosti proizvoda i primene savremenih trendova u ishrani;
 • Neprekidno poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda;
 • Neprekidno poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, CAC/RCP 1-1969, rev. 4-2003 i SRPS ISO 14001:2015;
 • Zdrav proizvod – zdrava beba – zdrav čovek!

POLITIKA KVALITETA , ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Osnovna načela naše politike su:

 • Održavanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i životnom sredinom;
 • Ostvarivanje usaglašenosti zahteva sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane i životnom sredinom sa zakonskim propisima;
 • Neprekidno ulaganje u tehničko-tehnološki razvoj i unapređenje radi prevencije zagađivanjaživotne sredine;
 • Redovno obaveštavanje javnosti u vezi sa aspektima životne sredine i njihovim uticajima vezanim za rad FLORY d.o.o.;
 • Poboljšavanje imidža preduzeća i učešća naših proizvoda na domaćem i stranim tržištima usaglašavanjem kvaliteta proizvoda sa zahtevima međunarodnih propisa;
 • Stalno povećanje zadovoljstva korisnika proizvoda FLORY d.o.o., ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja;
 • Primena preventivnih metoda za obezbeđenje upravljanja higijenom i HACCP;
 • Podsticanje razvoja, sposobnosti i motivacije zaposlenih u cilju što boljeg ispunjenja zahteva i očekivanja korisnika proizvoda;
 • Stalna briga o zdravlju i bezbednosti zaposlenih;
 • Dobra interna i eksterna komunikacija kao osnov za prenošenje vrednosti, znanja, informacija i kulture zaposlenih;
 • Održavanje i unapređenje dobrih partnerskih odnosa sa isporučiocima, kupcima i korisnicima.
Preuzmite Politiku kvaliteta: OVDE